Gedenkplaats Joodse stadgenoten 1940-1945


4 Mei

Plechtigheid 4 mei 2015
Tijdens de plechtigheid op 4 mei 2015
Foto: Pim Mul

Jaarlijkse plechtigheid

Jaarlijks wordt er op 4 mei, voorafgaande aan de herdenking van de oorlogsslachtoffers op de Markt, bij het Metaheerhuis een korte plechtigheid gehouden ter gedachtenis van de omgebrachte Joden uit Gouda. Iedereen is hierbij welkom.

Er worden 2 maal 12 namen uit de gedenkboeken gelezen, gevolgd door het zeggen van kaddisj, de heiliging van Gods Naam.

Na afloop is er gelegenheid om mee te lopen in de Stille Tocht die dan over de Oosthaven richting Markt gaat.

Tijdens de Stille Tocht legt de Stichting Gouds Metaheerhuis bij het Joodse Poortje, het herdenkingsmonument aan de Jeruzalemstraat, een bloemstuk dat is betaald uit een legaat van wijlen mevrouw Meijer-Teixeira de Mattos, de laatste directrice van het vroegere Joodse bejaardentehuis in Gouda.


Herdenkingsmonument 'Joodse Poortje' ter nagedachtenis van de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Goudse Joden

Voor de bijzonderheden van de plechtigheid van dit jaar, zie Nieuws.

Bezoek delegatie zusterstad Solingen

In 2012 werd de plechtigheid voor het eerst bijgewoond door een delegatie uit Duitsland. Burgemeester Norbert Feith, de gemeentesecretaris en een aantal leden van de gemeenteraad uit Solingen bezochten op 4 en 5 mei zusterstad Gouda, en namen onder meer deel aan de dodenherdenking op de Markt en de plechtigheid bij het Metaheerhuis.

Voorafgaande aan de plechtigheid van 2012 geeft Donald Pagrach, voorzitter van de Stichting Gouds Metaheerhuis, in de gedenkplaats een toelichting aan de Solingse delegatie; links burgemeester Norberth Feith
Voorafgaande aan de plechtigheid van 2012 geeft Donald Pagrach, voorzitter van de Stichting Gouds Metaheerhuis, in de gedenkplaats een toelichting aan de Solingse delegatie; links burgemeester Norberth Feith
Foto: Pim Mul

Later die avond, tijdens de ontmoetingsbijeenkomst in de Burgerhal van het Stadhuis, schonk burgemeester Feith namens de stad Solingen twee Stolpersteine aan de stad Gouda.

De Duitse delegatie was naar Gouda gekomen in het kader van een regelmatige uitwisseling van de Goudse en Solingse gemeenteraad.

Schoolwandelingen als voorbereiding op de 4 mei-herdenking

In de aanloop naar de herdenking op 4 mei worden er sinds 2015 schoolwandelingen voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen georganiseerd. Deze wandelingen komen langs vijf adressen waar Stolpersteine liggen, en eindigen via de voormalige synagoge in het Verzetsmuseum, waar ze worden afgesloten met een indrukwekkend optreden van Jaap Mulder&Zoon.

De schoolwandelingenen gaan uit van de Brede School Gouda, het Verzetsmuseum Zuid-Holland, Jaap Mulder&Zoon en de Stichting Gouds Metaheerhuis.


4 Mei 2008