Gedenkplaats Joodse stadgenoten 1940-1945


Gedenkplaats

Interieur gedenkplaats

Op 17 juni 1994 werd het gerestaureerde Metaheerhuis geopend als een gedenkplaats voor alle tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 om het leven gebrachte Joden uit Gouda.

In het Hebreeuws en in het Nederlands zijn op twee panelen de woorden uit Jesaja 25: 8 aangebracht:

Hij laat de dood voor altijd verdwijnen,
God, de Eeuwige, zal de tranen van alle gezichten wissen.
De smaad Zijn volk aangedaan zal Hij van heel de aarde verwijderen.
Want de Eeuwige heeft het gezegd.

Op drie andere panelen zijn de bij de Stichting Gouds Metaheerhuis bekende namen weergegeven van hen die zijn omgebracht. Achter iedere naam zijn de betreffende leeftijd en de plaats van overlijden vermeld.

Ter inzage liggen twee gedenkboeken waarin op iedere bladzijde één naam met geboorte- en overlijdensgegevens, de naam van de eventuele (overleden) echtgeno(o)t(e), en het laatst bekende woonadres in Gouda is opgeschreven.

Getuige hetgeen in het bezoekersboek is geschreven, is de gedenkplaats tot een ruimte geworden waar velen stilte, herinnering, bezinning en bewustwording hebben ervaren.


Tekstbord