Gedenkplaats Joodse stadgenoten 1940-1945

In Memoriam ds. H.C. van Itterzon


Op 5 maart 2010 is op 84-jarige leeftijd onze bestuursvoorzitter ds. H.C. van Itterzon overleden.

Ds. Hendrik Cornelis van Itterzon werd op 7 februari 1926 geboren in Borculo, en was achtereenvolgens hervormd predikant in Anjum (1953), Rhoon (1961) en Gouda (1968). In 1991 ging hij met emeritaat.

In 1992 ontving hij de erepenning in zilver behorend bij het ereburgerschap van de stad Gouda. Dit vanwege onder andere zijn bestuurslidmaatschap van de Oudheidkundige Kring 'Die Goude' en zijn daarmee verband houdende activiteiten. Daartoe behoorde zijn initiatief om de toegangspoort van de voormalige Joodse begraafplaats aan de Boelekade als monument te bewaren en een nieuwe plaats te geven aan de Jeruzalemstraat.

Ds. Van Itterzon was de oprichter van onze stichting, en werd bij de vaststelling van de statuten, in 1995, voorzitter van het bestuur. Met veel toewijding heeft hij zich ingezet voor eerst de ingebruikname, en later de instandhouding van het Metaheerhuis als gedenkplaats. Leidend gegeven was voor hem dat de gedachtenis van een geheel eigen en unieke aard aard was. Hij toonde zich een innemend en wijs bestuurder, en legde grote deskundigheid aan de dag waar het met name ook de Joodse traditie betrof.

Publicaties van Van Itterzons hand zijn onder meer het artikel 'Gouda en de Joden' in de bundel 'Gouda 1272-1972' - uitgegeven door de Oudheidkundige Kring 'Die Goude' ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Gouda -, en zijn bijdrage aan het in 1995 verschenen 'Gouda in de Tweede Wereldoorlog', waarin hij, als mede-auteur van het werk, de geschiedenis van de Joden in Gouda tijdens de bezettingsjaren beschreef.

Het bestuur van de Stichting Gouds Metaheerhuis gedenkt zijn overleden voorzitter met groot respect en in dankbaarheid.

Zie ook: www.mensenlinq.nl


Ds. H.C. van Itterzon