Gedenkplaats Joodse stadgenoten 1940-1945


Ter gedachtenis

De onderstaande namenlijst is hier gepubliceerd ter gedachtenis van de Joodse stadgenoten die tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 om het leven zijn gebracht.


Namenborden

Eerste aanzet

Begin jaren '90 van de vorige eeuw werd door de Stichting Gouds Metaheerhuis - toen nog in oprichting - een eerste onderzoek gedaan naar de in de Tweede Wereldoorlog omgebrachte Joodse inwoners van Gouda. Daartoe werden met name de archieven van de Streekarchiefdienst Hollands Midden, thans Streekarchief Midden-Holland, en de Gedenkboeken van de Oorlogsgravenstichting geraadpleegd.

Op basis van de gevonden informatie werd een handgeschreven gedenkboek samengesteld, dat in 1994 ter inzage werd gelegd in de juist toen geopende gedenkplaats. In totaal werden in dit boek 95 namen opgenomen, met vermelding van de geboorte- en overlijdensgegevens, de naam van de eventuele (overleden) echtgeno(o)t(e), en het laatst bekende adres in Gouda (1).

Onderzoek Oudgenoeg

Kort daarop had de heer J. Oudgenoeg als medewerker van het Streekarchief een eigen onderzoek afgerond naar de in de oorlogsjaren omgebrachte Joodse inwoners. De door hem gevonden gegevens werden in 1996 door de Streekarchiefdienst kostenloos aan de Stichting Gouds Metaheerhuis beschikbaar gesteld.

Het onderzoek werd vervolgens door de stichting voortgezet met het verifiëren van dit materiaal, het zoeken naar aanvullende informatie over de betrokkenen op de persoonskaarten in het archiefregister van de gemeente Gouda, en het raadplegen van de in het Streekarchief berustende corresponderende overlijdensakten.

In 1997 konden op basis van de gevonden informatie twee handgeschreven gedenkboeken worden samengesteld, nu met in totaal 327 namen en overige bovengenoemde gegevens (2).

In 2004 werden in de gedenkplaats drie wandborden aangebracht, waarop van iedere betrokkene de naam, leeftijd en plaats van overlijden is vermeld.

Een herdenkingspaneel met dezelfde gegevens werd door de stichting in 2005 aangeboden aan de gemeente Gouda. Het kreeg een plaats in het Goudse stadhuis en werd op 4 mei van dat jaar onthuld door burgemeester W.M. Cornelis.

De Stichting Gouds Metaheerhuis dankt de medewerkers van het Streekarchief, van de gemeente Gouda en van de Oorlogsgravenstichting, die met grote bereidwilligheid behulpzaam waren bij het onderzoek, alsmede allen die mondeling of schriftelijk waardevolle informatie verstrekten.

Onderzoek Verwaijen

Later deed Tom Verwaijen, auteur van 'Joods Gouda' (Amersfoort 2012), onderzoek in de archieven in verband met zijn nieuw uit te brengen boek 'Joods Gouda II'. Met medewerking van Coretta Bakker-Wijbrans, werkzaam bij het Streekarchief Midden Holland, raadpleegde hij de door de gemeente Gouda opgestelde lijsten met Joodse inwoners, alsmede persoonskaarten en dagrapporten van de politie.

Zijn bevindingen leidden ertoe dat het aantal bij naam bekende omgebrachte Joden uit Gouda moest worden bijgesteld van 327 naar 385 (3).

Met dank aan de onderzoeker heeft het bestuur van de Stichting Gouds Metaheerhuis daarop in april 2016 de nieuwe namen vastgesteld en alle gegevens in het eigen bestand verwerkt. In de gedenkplaats werden drie nieuwe, geactualiseerde wandborden aangebracht.

Onderzoek Soesja Citroen

Na onderzoek van bestuurslid Soesja Citroen is de namenlijst in 2017 uitgebreid met de namen van Leo Klisser en Ernst Alfred Witt, en in 2018 met de naam van Jansje van Monnikendam-Mok. Dat bracht het totaal aantal namen op 388 (4).


(1) Deze eerste, voorlopige gegevens werden als namenlijst opgenomen in de in 1995 verschenen eerste druk van Gouda in de Tweede Wereldoorlog, van M.J. van Dam i.s.m. H.C. van Itterzon en H.J. Maarsingh, Delft 1995.
(2) De overeenkomstige namenlijst werd gepubliceerd in de tweede druk (2006) van Gouda in de Tweede Wereldoorlog.
(3) De betreffende namenlijst is opgenomen in Joods Gouda II, de laatste 100 jaar Joods leven vanaf ca. 1850 van Tom Verwayen, Amersfoort 2016.
(4) Soesja Citroen deed haar onderzoek in het kader van het Goudse project Stolpersteine waarvan zij coördinator en uitvoerder is.

TekstbordenTer gedachtenis aan de Joodse stadgenoten
die tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 om het leven zijn gebrachtTer gedachtenis aan de Joodse stadgenoten die tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 om het leven zijn gebracht
Jettie Aalsvel 22 jaar Midden-Europa
Alfred Samuel van Adelsbergen 33 jaar Sobibor
Marie Adelsbergen-Beek 34 jaar Sobibor
Schafte Adler 86 jaar Sobibor
Amalie Adler-Herz 79 jaar Sobibor
Isaak Alter 55 jaar Sobibor
Herbert Asch 26 jaar Auschwitz
Jacques Asser 23 jaar Auschwitz
Basje Austeiczer-Udler 70 jaar Sobibor
Alica Sofie Baer 35 jaar Sobibor
Jacob Levy van Baren 76 jaar Sobibor
Ernst Baum 67 jaar Auschwitz
Edith Roseij Beek 9 jaar Auschwitz
John Beek 10 jaar Auschwitz
Lina Benjamin-Bender 73 jaar Sobibor
Melach Bergmann 64 jaar Sobibor
Günther Bernstein 33 jaar Mauthausen
Mendel Emanuel Bienstock 64 jaar Auschwitz
Willy Bienstock 34 jaar Westerbork
Roza Bienstock-Reif 61 jaar Auschwitz
Hanna Birnbaum 21 jaar Sobibor
Menachem Birnbaum 50 jaar Sobibor
Rafael Birnbaum 23 jaar Sobibor
Ernestine Birnbaum-Helfmann 47 jaar Sobibor
Hanna Blümlein 66 jaar Sobibor
Pinchas Bornszteijn 18 jaar Sobibor
Gertrud Brahn-Birnbaum 67 jaar Auschwitz
Rosa ten Brink 46 jaar Auschwitz
David van Buuren 78 jaar Sobibor
Nathan Jacob Cats 47 jaar Auschwitz
Gabriël Cohen 19 jaar Sobibor
Jannetta Cohen-Mainzer 81 jaar Sobibor
Helena Cohen-Markens 69 jaar Sobibor
Ida Cohen-Wallach 46 jaar Sobibor
Gustav Cohn 69 jaar Sobibor
Rudolf Cohn 73 jaar Sobibor
Anna Cohn-Eschelbacher 79 jaar Sobibor
Erna Cohn-Joseph 63 jaar Sobibor
Levij van Collem 62 jaar Sobibor
Rachel van Collem-Cardozo 59 jaar Sobibor
Sibilla Content-Tas 80 jaar Westerbork
Emanuel Philip Creveld 37 jaar Auschwitz
Rebecca Anna Creveld 9 jaar Auschwitz
Lea Creveld-Gompers 36 jaar Auschwitz
Betje Boena van Dam-Frank 67 jaar Sobibor
Izak van Dantzig 84 jaar Auschwitz
Sara van Dantzig 77 jaar Sobibor
Jetje van Dantzig-Hartogs 79 jaar Sobibor
Leopold Davids 70 jaar Westerbork
Julie Davids-Cohen 67 jaar Sobibor
Margarete Dieckhoff 38 jaar Auschwitz
Hermann Diefenbronner 65 jaar Bergen-Belsen
Elsa Diefenbronner-Ettlinger 55 jaar Bergen-Belsen
Leopold Dingfelder 56 jaar Auschwitz
Johanna Dingfelder-Wormser 51 jaar Auschwitz
Lili Marie Dreijfus 22 jaar Sobibor
Rozita Hanna Duijts-van Collem 25 jaar Sobibor
Paulina Elzas-Gersons 93 jaar Sobibor
Miriem Endzweig-Holles 52 jaar Sobibor
Israel Engländer 65 jaar Auschwitz
Joachim Bernhard Engländer 23 jaar Sobibor
Rahel Frieda Engländer-Jungerwirth 63 jaar Auschwitz
Elisabeth van Esso-van Leer 79 jaar Sobibor
Felix Falk 64 jaar Auschwitz
Käthe Liesbeth Falk-Ollendorf 64 jaar Auschwitz
Mietje Frank-Cats 68 jaar Auschwitz
Louis Abraham Franken 27 jaar Mauthausen
Heintje Frenk 17 jaar Auschwitz
Simon Frenk 50 jaar Seibersdorf
Rachel Frenk-Cats 38 jaar Auschwitz
Henni Freudenstein 55 jaar Sobibor
Selma Fromm-Gattmann 65 jaar Sobibor
Georg Fuerst 58 jaar Bergen-Belsen
Karl Heinrich Simon Fuerst 21 jaar Bergen-Belsen
Else Fuerst-Schreiber 49 jaar Bergen-Belsen
Sophia Catharina de Gast-Wolffers 61 jaar Auschwitz
Catharina Jacoba Gersons-Salomon 57 jaar Sobibor
Lasar Goldenblat 45 jaar Auschwitz
Benjamin Gompers 14 jaar Auschwitz
Etty Gompers 17 jaar Auschwitz
Levie Gompers 68 jaar Auschwitz
Mozes Gompers 42 jaar Auschwitz
Reintje Margaretha Gompers 18 jaar Auschwitz
Salomon Benjamin Gompers 44 jaar Monowitz
Reintje Gompers-Beem 74 jaar Sobibor
Anna Gompers-van Kloeten 71 jaar Auschwitz
Elisabeth Gompers-van Tijn 40 jaar Auschwitz
Ernst Goldstein 29 jaar Auschwitz
Isaac Nico Goudsmit 19 jaar Auschwitz
Kurt Grabowski 40 jaar Sobibor
Maria Henriëtte Grabowski 43 jaar Sobibor
Bertha Grabowski-Spier 70 jaar Sobibor
Ferdinand Grünebaum 69 jaar Sobibor
Ida Grünebaum-Buxbaum 58 jaar Sobibor
Markus Grunwerg 40 jaar Sobibor
Grietje Haalman-Minco 81 jaar Sobibor
Abraham Hamburger 19 jaar Sobibor
Herman Salomon Hamburger 76 jaar Sobibor
Hermine Hammel-Weil 66 jaar Sobibor
Abraham Hammelburg 20 jaar Warschau
Günther Josef Happ 16 jaar Sobibor
Karl Happ 64 jaar Sobibor
Lotti Happ-Cohn 41 jaar Sobibor
Kaatje van Hasselt-Bernard 71 jaar Sobibor
Henri Heijmans 76 jaar Sobibor
Lion Heijmans 80 jaar Sobibor
Antje Heijmans-van Kloeten 82 jaar Sobibor
Fritz Adolf Heinemann 20 jaar Auschwitz
Ludwig Heinemann 59 jaar Gouda
Fanny Heinemann-Kunstmann 86 jaar Gouda
Emilie Louise Heinemann-Salfeld 51 jaar Gouda
Sylve Herrmann 63 jaar Theresienstadt
Marianne Hertz 60 jaar Auschwitz
Elias Herzenberg 74 jaar Auschwitz
Frieda Herzenberg-Ettlinger 58 jaar Sobibor
Erich Heumann 39 jaar Kdo Gleiwitz
Gustav Hirsch 60 jaar Auschwitz
Hans Werner Hirsch 32 jaar Auschwitz
Regina Hirsch 29 jaar Auschwitz
Lotty Gabriele Hirsch-Maij 59 jaar Sobibor
Gerda Liselotte Hirsch-Reis 22 jaar Auschwitz
Claris Hirsch-Weil 49 jaar Auschwitz
Julius Hirschberg 39 jaar Dachau
Eliazer van der Hoeden 28 jaar Polen
Betty van der Hoeden-Bonn 31 jaar Auschwitz
Berl (Nachmann Beer) Hönig plm. 52 jaar Auschwitz
Emilia (Mirl) Hönig-Zangen plm. 50 jaar Auschwitz
Isaak (Julius) Ikenberg 67 jaar Sobibor
Karl Erich Ikenberg 36 jaar Auschwitz
Emma Ikenberg-Herz 66 jaar Sobibor
Hugo Jakobi 33 jaar Auschwitz
Harry Juras 37 jaar Midden-Europa
Beile Juras-Mehrkrebs 31 jaar Auschwitz
Hans Kahlenberg 38 jaar Sobibor
Helga Kahlenberg 10 jaar Sobibor
Henriette Kahlenberg 7 jaar Sobibor
Elsbeth Kahlenberg-Rosenberg 35 jaar Sobibor
Antonie Kahn 69 jaar Sobibor
Jetje Kalkoene 19 jaar Auschwitz
Max Katz 51 jaar Sobibor
Samuël Khan 74 jaar Sobibor
Herbert Kirchheim 47 jaar Sobibor
Margit Lieselotte Kirchheim 6 jaar Sobibor
Anne Marie Kirchheim-Brahn 42 jaar Sobibor
Albrecht Kirstein 35 jaar Sobibor
Chane Ettel Kleiner-Schulster 63 jaar Auschwitz
Leo Klisser 7 jaar Auschwitz
Erich Helmut Kobijlinski 22 jaar Midden-Europa
Julius Kobijlinski 64 jaar Auschwitz
Walter Otto Kobijlinski 31 jaar Midden-Europa
Hertha Kobijlinski-Naumann 53 jaar Auschwitz
Martijn Koppel 18 jaar Sobibor
Joseph Kops 35 jaar Schöppinitz
Elisabeth Kops-Scheffer 27 jaar Auschwitz
Moritz Körner 14 jaar Auschwitz
Ides Krill 2 jaar Auschwitz
Chana Krill-Anklewicz 34 jaar Auschwitz
Bertha van der Kuijp-de Groot 75 jaar Sobibor
Hermann Lachmann 37 jaar Sobibor
Jozef Lachmann 7 jaar Sobibor
Rahel Margot Lachmann-van Gelder 35 jaar Sobibor
Arthur Lamm 60 jaar Sobibor
Irene Lamm 19 jaar Auschwitz
Iska Lamm-Fried 43 jaar Auschwitz
Alfred Landau 63 jaar Auschwitz
Marianne Landau 33 jaar Auschwitz
Henriette Landau-Nehemias 67 jaar Auschwitz
Grete Lang 36 jaar Sobibor
Sara Lange-Biberfeld 72 jaar Bergen-Belsen
Leib Laub 19 jaar Sobibor
Henriette Leefsma 32 jaar Auschwitz
Samuel Joseph Leefsma 62 jaar Auschwitz
Susanna Leefsma-Mogendorff 60 jaar Auschwitz
Abraham Izak de Leeuw 6 jaar Auschwitz
Anna Judik de Leeuw 10 jaar Auschwitz
Jacob Izak de Leeuw 38 jaar Auschwitz
Levi de Leeuw 81 jaar Sobibor
Margaretha de Leeuw-Gompers 34 jaar Auschwitz
Elizabeth de Leeuw-de Leeuw 82 jaar Sobibor
Mietje de Leeuwe 16 jaar Auschwitz
Nathan de Leeuwe 44 jaar Midden-Europa
Rebecca de Leeuwe 6 jaar Auschwitz
Sophia de Leeuwe 11 jaar Auschwitz
Josephine de Leeuwe-Parser 42 jaar Auschwitz
Benjamin Leiser 59 jaar Auschwitz
Hans Leiser 49 jaar Sobibor
Marcel Leiser 21 jaar Nijeholtwolde
Ronald Leiser 5 jaar Sobibor
Simon Leiser 55 jaar Auschwitz
Selma Sanda Leiser-Hammel 33 jaar Sobibor
Eva Leiser-van Dantzig 58 jaar Auschwitz
Eva Leiser-Leiser 53 jaar Auschwitz
Maurits Emanuel Leuw 41 jaar Auschwitz
Rosetta Levano 12 jaar Auschwitz
Evaline Clara de Levie 18 jaar Auschwitz
Helena de Levie 35 jaar Sobibor
Israel de Levie 56 jaar Monowitz
Rosetta de Levie 25 jaar Auschwitz
Johanna de Levie-Zondervan 50 jaar Auschwitz
David Mozes Leviticus 25 jaar Fürstengrube
Alma Levy-Drucker 32 jaar Sobibor
Emma Levy-Mildenberg 80 jaar Sobibor
Heinz Ludwig Lewkonja 18 jaar Midden-Europa
Herbert Lewkowicz 40 jaar Auschwitz
Hugo Lewkowicz 5 maanden Auschwitz
Mirjam Lewkowicz 2 jaar Auschwitz
Bettina Lewkowicz-van Leeuwen 27 jaar Auschwitz
Carl Liffmann 45 jaar Auschwitz
Gustav Liffmann 72 jaar Sobibor
Bella Liffmann-Cahn 73 jaar Sobibor
Heintje Limburg-de Vries 81 jaar Sobibor
Ernst Lindenberg 44 jaar Midden-Europa
Leopold Linder 7 jaar Auschwitz
Manfred Linder 44 jaar Schöppinitz
Elsa Linder-Gottlieb 34 jaar Auschwitz
Zirje Hudy Adele Linder-Sommer 68 jaar Sobibor
Manfred Ralf Litten 36 jaar Midden-Europa
Jansje Litten-Serlui 34 jaar Tsjecho-Slowakije
Curt Julius Loewenthal 40 jaar Midden-Europa
Ellen Marijke Loewenthal 7 maanden Auschwitz
Felicia Loewenthal-Lewek 36 jaar Auschwitz
Ruth Loewij 21 jaar Auschwitz
Georg Jakob Lövy 63 jaar Auschwitz
Margaretha Johanna Lövy-Rosenthal 52 jaar Auschwitz
Selma Löwenstein 68 jaar Auschwitz
Rosa Löwenstein-Ikenberg 38 jaar Auschwitz
Judith van Maarsen 64 jaar Sobibor
Selma Maass-Strauss 69 jaar Auschwitz
Alex Hans Maijer 23 jaar Midden-Europa
Ernst Maijer 17 jaar Midden-Europa
Kurt Maijer 17 jaar Auschwitz
Ryfka Malinger 33 jaar Sobibor
Mozes May 35 jaar Sobibor
Bertha Helene Mayer 21 jaar Auschwitz
Hermann Mayer 50 jaar Bergen-Belsen
Margaretha Helene Mayer 18 jaar Auschwitz
Helene Mayer-Freudenberg 49 jaar Riesa
Ferdinand Marx 75 jaar Auschwitz
Merina Marx-Freudenberger 69 jaar Auschwitz
Bertus Samuel Meijer 27 jaar Sobibor
Jacoba Keetje Meijer 20 jaar Sobibor
Louise Michaelis-Schmul 70 jaar Sobibor
Margarete Michelson 41 jaar Midden-Europa
Manus Minco 79 jaar Sobibor
Lea Minco-Schweiger 76 jaar Sobibor
Jacques Mogendorff 59 jaar Dachau
Jetje Carla Mogendorff 23 jaar Midden-Europa
Simone Jeanette Henriette Mogendorff 27 jaar Sobibor
Mietje Mogendorff-Meijer 62 jaar Sobibor
Fritz Mohr 42 jaar Sobibor
Renate Mohr 9 jaar Sobibor
Alice Mohr-Kitzinger 65 jaar Auschwitz
Alice Mohr-May 39 jaar Sobibor
Gerson Mol 46 jaar Midden-Europa
Frederika Mol-Wolffers 62 jaar Auschwitz
Hartog van Monnikendam 23 jaar Auschwitz
Leon van Monnikendam 26 jaar Auschwitz
Maurits van Monnikendam 57 jaar Sobibor
Obadja van Monnikendam 59 jaar Auschwitz
Esther van Monnikendam-Mok 59 jaar Sobibor
Jansje van Monnikendam-Mok 27 jaar Sobibor
Anna van Monnikendam-van Witsen 60 jaar Auschwitz
Jacobus Neeter 52 jaar Auschwitz
Saartje Neeter-Ensel 57 jaar Auschwitz
Valerie Käthe Neumeyer 28 jaar Auschwitz
Herta Neumeyer-Hausdorff 54 jaar Auschwitz
Ernst Simon Oppenheim 18 jaar Polen
Hans Oppenheim 15 jaar Auschwitz
Flora Oppenheim-Ullmann 56 jaar Auschwitz
Sigmund Oppenheimer 65 jaar Auschwitz
Babette Oppenheimer-Blümlein 59 jaar Auschwitz
Roza Palm 39 jaar Sobibor
Israël Pierot 54 jaar Sobibor
Rebecca Pierot 18 jaar Sobibor
Francina Pierot-Polak 59 jaar Sobibor
Eva Piller-de Vrede 90 jaar Sobibor
Franz Hermann Selig Plato 21 jaar Midden-Europa
Arnold Polak 22 jaar Mauthausen
Henri Polak 59 jaar Auschwitz
Henriette Polak-van Zwanenberg 52 jaar Auschwitz
Julius Reis 64 jaar Bergen-Belsen
Hedwich Helene Reis-Apfelbaum 47 jaar Bergen-Belsen
Mendel Reiss 68 jaar Bergen-Belsen
Stefanie Reiss-Czaczkes 47 jaar Trobitz
Annie Dorothea Richter 23 jaar Auschwitz
Klara Ringel 17 jaar Auschwitz
Henriëtte Roos 17 jaar Birkenau
Emma Roos-Alexander 77 jaar Sobibor
Helmut Rosenberg 19 jaar Auschwitz
Anna Rosenfeld 58 jaar Sobibor
Hermann Rothschild 64 jaar Auschwitz
Regina Rothschild-Rosenberg 61 jaar Auschwitz
Jacheta Rozen 28 jaar Auschwitz
Henrij Sanders 80 jaar Auschwitz
Roosje Sanders 69 jaar Auschwitz
Herbert Schenk 16 jaar Schöppinitz
Jette Schenk 69 jaar Sobibor
Leon Schenk 52 jaar Auschwitz
Levie Schenk 67 jaar Sobibor
Walter Markus Schenk 22 jaar Schöppinitz
Rosa Schenk-Keijzer 48 jaar Auschwitz
Isaak Schenkolewski 38 jaar Polen
Mirjam Schenkolewski 9 jaar Sobibor
Moses Schenkolewski 8 jaar Sobibor
Klara Schenkolewski-Marx 36 jaar Sobibor
Kätchen Schlesinger 61 jaar Auschwitz
Rosette Erna Schlesinger 64 jaar Auschwitz
Joseph Schoemann 72 jaar Auschwitz
Maria Anna Schoemann-Adler 71 jaar Auschwitz
Ignatz Schönfeld 42 jaar Mauthausen
Babette Schönfeld-Adelsdorfer 74 jaar Sobibor
Gustav Seemann 63 jaar Sobibor
Siegfried Seemann 31 jaar Buchenwald
Anetta Seijffers 15 jaar Sobibor
Anette Mia Seijffers 6 jaar Sobibor
David Seijffers 43 jaar Auschwitz
Rozetta Seijffers 8 jaar Sobibor
Saam Seijffers 45 jaar Sobibor
Salomon Seijffers 13 jaar Sobibor
Heintje Seijffers-Cohen 40 jaar Sobibor
Betje Fijtje Seijffers-Frenkel 40 jaar Sobibor
Anetta Seijffers-de Jong 69 jaar Sobibor
Kurt Julius Seligmann 29 jaar Auschwitz
Ferdinand Silberberg 63 jaar Auschwitz
Lilly Silberberg-Schmitt 60 jaar Auschwitz
Henriette Simons 85 jaar Sobibor
Alfred Leo Speier Holstein 5 jaar Sobibor
Aron Speier Holstein 41 jaar Westerbork
Irma Speier Holstein-Simon 44 jaar Sobibor
Marie Spier-Rosenfeld 74 jaar Sobibor
Isaac Stad 44 jaar Sobibor
Betje Stad-van Witsen 54 jaar Sobibor
Otto Stern 53 jaar Auschwitz
Sophie Stern-Heymann 49 jaar Auschwitz
Marianna Stork 16 jaar Auschwitz
Mozes Stork 59 jaar Auschwitz
Keetje Klara Stork-Cats 48 jaar Auschwitz
Eva Stranders 90 jaar Sobibor
David Straus 73 jaar Auschwitz
Max Paul Strauss 35 jaar Midden-Europa
Hester Swaep 19 jaar Auschwitz
Bajla Szwajcer-Ferens 38 jaar Auschwitz
Otto Teitler 42 jaar Auschwitz
Hildegard Teitler-Cohn 34 jaar Auschwitz
Isaak Tiefenbrunner 18 jaar Pyreneeën
Aron van Tijn 62 jaar Auschwitz
Judik van Tijn 70 jaar Auschwitz
Marianne van Tijn 65 jaar Auschwitz
Mozes van Tijn 60 jaar Auschwitz
Margot Todtenkopf 33 jaar Bergen-Belsen
Izaäk Trijbits 57 jaar Auschwitz
Elie Valensie 61 jaar Auschwitz
Jacb Vreeland 64 jaar Auschwitz
Saartje Vroman 72 jaar Auschwitz
Helena Wagenaar-Duizend 76 jaar Sobibor
Helene Weidenreich-Gernsheim 75 jaar Sobibor
Daniel Weijl 14 jaar Auschwitz
Hanna Weijl 19 jaar Auschwitz
Jacques Weijl 25 jaar Auschwitz
Juda Weijl 22 jaar Auschwitz
Louis Weijl 21 jaar Mauthausen
Simon Weijl 58 jaar Auschwitz
Regina Weijl-Drukker 24 jaar Auschwitz
Mirjam Weijl-Frank 22 jaar Auschwitz
Elizabeth Weijl-Pierot 55 jaar Monowitz
Rebekka Weil-Weil 81 jaar Sobibor
Marcel Bernard Weill 56 jaar Auschwitz
Ruth Ingeborg Weis 18 jaar Sobibor
Emma Weis-Selig 42 jaar Auschwitz
Felix Wertheimer 57 jaar Sobibor
Jacob Simon Weyl 71 jaar Sobibor
Aaltje Johanna Wijnberg 12 jaar Auschwitz
Abraham Philip Wijnberg 46 jaar Schöppinitz
Mientje Aaltje Wijnberg 16 jaar Auschwitz
Philip Abraham Wijnberg 18 jaar Sobibor
Heintje Wijnberg-de Wit 40 jaar Auschwitz
Andries Samuel van Wijnbergen 58 jaar Moordrecht
Mientje Wijnberg-Groenberg 74 jaar Sobibor
Ernst Alfred Witt 32 jaar Auschwitz
Anna Witt-Cohn 60 jaar Auschwitz
Mietje de Wolf 72 jaar Sobibor
Rozette de Wolf 80 jaar Sobibor
David de Wolff 69 jaar Auschwitz
Sara de Wolff-de Jong 63 jaar Auschwitz
Sali Wolfromm-Blümlein 68 jaar Sobibor
Saartje Zeelander-Morel 82 jaar Sobibor
Bertha Zwarenstein 30 jaar Auschwitz
Golda Zwiefach 24 jaar Auschwitz

... en de niet bij name bekende stadgenoten


Moge hun de beloning der rechtvaardigen deelachtig zijn en moge hun ziel gebundeld worden in de bundel van het Eeuwige leven.


Tafel met gedenkboeken