Gedenkplaats Joodse stadgenoten 1940-1945
Plaatsing Stolpersteine november 2020


Update
In verband met de situatie rond de verspreiding van Covid-19 is de planning van de plaatsing gewijzigd. Soesja Citroen meldt het volgende.


Gunter Demnig heeft zijn Stolpersteine-tour van november door heel Nederland afgezegd. Aangezien de vereiste afstand bij de plaatsingen moeilijk is te garanderen, vindt hij voor hem en de aanwezigen het risico van besmetting te groot. We staan in de openbare ruimte al snel te dicht op elkaar: veel verkeer, toevallige voorbijgangers, smalle stoepjes, en al wat oudere mensen die graag willen zien en horen wat er gebeurt.

Op zondag 15 november, 13.30 uur, zullen daarom alleen de acht nieuwe Stolpersteine in de wat bredere stoep aan Oosthaven 31 worden geplaatst. Deze gedenksteentjes voor de bewoners van het voormalig Joods bejaardentehuis krijgen een plek naast de al eerder in 2013 geplaatste 56 steentjes.

De twaalf nieuwe Stolpersteine voor de overige zes adressen worden zonder officiële aankondiging daarna in de week geplaatst.

Een te grote toeloop op 15 november om 13.30 uur moeten we zien te vermijden. U kunt in de loop van de middag of daarna kiezelsteentjes plaatsen op de nieuwe Stolpersteine. Meldt u zich aan als u wilt komen? Mail: stolpersteinegouda@gmail.com.

Via dit gmailadres en op facebook Elisabeth Citroen zal ik de verhalen vertellen van de vermoorde Joodse stadgenoten achter de nieuwe Stolpersteine. Zo kunt u hen in gedachten houden, ook als u langs de adressen loopt en misschien kiezelsteentjes op de Stolpersteine legt.

De namen en adressen van de plaatsing zijn zoals eerder aangegeven:

  • Oosthaven 31. Acht Stolpersteine voor Jacob Levy van Baren, Ruth Loewij, Sara Lange-Biberfeld, Rosa ten Brink, Lilli de Leeuw-Dreijfus, Manus Minco, Ida Cohen-Wallach en Bernard Marcel Weill. Deze acht Stolpersteine komen bij de al eerder geplaatste 56 Stolpersteine op deze plek.
  • Turfmarkt 142. Eén Stolperstein voor de drieëntwintigjarige Alex Hans Maijer.
  • Vlamingstraat 22. Twee Stolpersteine voor het jonge echtpaar Joseph en Elisabeth Kops-Scheffeër.
  • Karnemelksloot 102. Twee Stolpersteine voor het echtpaar Leopold en Johanna Dingfelder-Wormser, van wie twee zonen overleefden.
  • Zuidelijke Burgvlietkade 11. Twee Stolpersteine voor Flora Oppenheim-Ullmann en vijftienjarige zoon Hans.
  • Krugerlaan 23. Vier Stolpersteine voor het oudere echtpaar Isaak en Emma Ikenberg-Herz met hun zoon Karl Erich en dochter Rosa Löwenstein-Ikenberg.
  • Blekerssingel 51. Eén gedenksteen voor de tienjarige Johnny Beek, deze komt bij de al eerder geplaatste Stolpersteine voor zijn opa Jacques en oma Mietje Mogendorf-Meijer.

Hans Oppenheim
Hans Oppenheim

Bovenstaande foto is van de jonge Hans Oppenheim. Voor Hans en zijn moeder Flora zullen stenen worden geplaatst op de Zuidelijke Burgvlietkade. Aan Hans' oudere broer Ernst herinnert een Stolperstein voor de vroegere Joodse Jeugdfarm op de Ridder van Catsweg 61. Hij was een van de negen vermoorde Joodse Jeugdfarmbewoners. Ik vertel over de jongens en hun ouderlijk gezin in mijn boek Hier Woonden - Stolpersteine Gouda.

Veel mensen uit Gouda en daarbuiten lezen inmiddels mijn boek, ook nazaten uit de VS, VK, Nieuw Zeeland en Israël. De reacties zijn zeer positief. Van assistent-professor Bart Wallet verscheen een mooie recensie in het online geschiedenistijdschrift Holland. In het online geschiedenistijdschrift Historiek staat een uitgebreid interview.

N.B. U kunt het boek kopen via boekhandel Verkaaik voor de prijs van € 32,50. Geïnteresseerden buiten Gouda krijgen het boek toegestuurd. Mail: info@boekhandelverkaaik.nl, tel. 0182-512750.


Soesja Citroen,
Stichting Gouds Metaheerhuis afd. Stolpersteine
stolpersteinegouda@gmail.com
www.facebook.com/stolpersteine.gouda
www.www.xplregouda.nl/#/route_info/5059