Gedenkplaats Joodse stadgenoten 1940-1945


Coördinator en uitvoerder van het Stolpersteineproject Gouda:

Soesja Citroen
E-mail: stolpersteinegouda@gmail.com

Giften:

IBAN-nummer NL98 INGB 0005 8983 78
t.n.v. Stichting Gouds Metaheerhuis-Stolpersteine
BIC-code voor overboekingen uit het buitenland: INGBNL2A

Een gedenksteen kost € 130,-: € 120,- voor de aanschaf plus € 10,- plaatsingskosten. Elke gift is een substantiële bijdrage aan het project.

Meer Informatie:

www.facebook.com/stolpersteine.gouda

groeneweg43