Gedenkplaats Joodse stadgenoten 1940-1945


Vrienden van het Metaheerhuis

Het beheer, het onderhoud en de activiteiten brengen uiteraard de nodige kosten met zich mee. Omdat de stichting niet gesubsidieerd wordt, zijn de bijdragen van donateurs en eenmalige giften de enige bron van inkomsten. Het stichtingsbestuur heeft daarom een Vriendenkring opgericht van hen die jaarlijks hun financiële steun willen toezeggen.

Als Vriend van het Metaheerhuis ontvangt u regelmatig onze Nieuwsbrief en blijft u op de hoogte van onze activiteiten. Mogen we een beroep op u doen om donateur te worden?

Voor informatie of aanmelding kunt u contact met ons opnemen via info@goudsmetaheerhuis.nl .

Giften en donaties

Giften en donaties voor het werk van onze stichting kunt u overmaken op

IBAN-nummer NL75 INGB 0007 2350 64
t.n.v. Stichting Gouds Metaheerhuis
BIC-code voor overboekingen uit het buitenland: INGBNL2A

Giften speciaal bestemd voor het project-Stolpersteine zijn welkom op

IBAN-nummer NL98 INGB 0005 8983 78
t.n.v. Stichting Gouds Metaheerhuis-Stolpersteine
BIC-code voor overboekingen uit het buitenland: INGBNL2A

Een gedenksteen kost € 130,-: € 120,- voor de aanschaf plus € 10,- plaatsingskosten. Elke gift is een substantiële bijdrage aan het project.

Goed om te weten: de Stichting Gouds Metaheerhuis is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN/fiscaal nummer 8041.58.460. Uw gift is dus aftrekbaar voor de belasting.

U kunt ook kiezen voor een zogeheten periodieke gift, waarvoor geen fiscale drempel geldt. U legt dan per overeenkomst vast dat u aan onze stichting jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar eenzelfde bedrag overmaakt. Zie hierover uitgebreid de Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften.

Financieel overzicht

Ons actueel financieel overzicht kunt u hier als pdf downloaden.


Gevel met gedenksteen